CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Helsinki toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Jenni Pajunen
|
Kestävä kehitys

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet toimivat viitekehyksenä kaikelle globaalille yhteistyölle. Siksi on tärkeää miettiä, miten mekin Helsingissä voimme parhaiten kantaa kortemme kekoon niiden toteutumiseksi. Tein aiheesta ensimmäisen valtuustoaloitteeni:

Helsinki toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) hyväksyi kestävän kehityksen tavoitteet 2015. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti. Kaupungeilla on erittäin tärkeä rooli tavoitteiden toteutuksessa.

Helsingin ”maailman toimivin kaupunki” strategia hyväksyttiin syksyllä 2017.  Helsinki haluaa lisätä kansainvälisyyttään ja erottautua globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottuneena edelläkävijänä. Strategian mittarit tulevat käsittelyyn alkuvuodesta 2018.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki kerää systemaattisesti tietoa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta Helsingissä ja tekee suunnitelman niiden vauhdittamiseksi.  YK-tavoitteiden toteutumista seurataan osana kaupunkistrategian arviointia.  

Lisäksi selvitetään mahdollisuutta huomioida YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kaupungin talousarvioprosessissa.

- - - - - -

Kestävä kehitys kiinnosti yli puoluerajojen ja aloitteen allekirjoitti 45 valtuutettua kahdeksasta puolueesta. Se meni siis läpi ja etenee jatkokäsittelyyn, yes!

Taustatietoa

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta (Agenda2030)

Esimerkki: Mapping of SDG targets into one NYC targets

Jenni Pajunen
Jenni on Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Helsingissä

Viimeaikaisia kirjoituksia