CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Kestävä kehitys

Tulevaisuuden Helsinki on Itämeren alueen kiinnostavin metropoli ja palkittu maailman ilmastoystävällisimpänä pääkaupunkina. Kaikki asukkaat- eikä pelkästään eliitti - hyötyvät globalisaatiosta. Kestävän kehityksen periaatteet – taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen vastuu – on huomioitu korkean tason strategisissa linjauksissa ja kaupungin suunnittelemissa suurprojekteissa. Kaupungin energia- ja liikenneratkaisut on toteutettu kestävästi ja kustannustehokkaasti. Arjen kestävät valinnat kierrätyksestä oman hiilijalanjäljen pienentämiseen on tehty todella helpoiksi. 

Heikoimmista pidetään huolta, ketään ei jätetä kadulle. Syrjäytymistä ja yksinäisyyttä ehkäistään kaikissa ikäluokissa. Niin työn, rakkauden kuin turvapaikan perässä Helsinkiin muuttaneet ulkomaalaiset sopeutuvat ja rikastuttavat yhteisöämme. Tulevaisuuden sukupolvet ovat ylpeitä  siitä, että kaupungin poliittisissa ratkaisuissa on osattu katsoa rohkeasti eteenpäin.

Mitä asioita haluaisin käytännössä ajaa valtuustossa?

·        Rannat: Rantojemme suojelu mm. rakennustyömaiden roskilta.

·        Eriarvoistuminen: Taistelu eri kaupunginosien eriarvoistumista vastaan kohdentamalla resursseja myös heikommille alueille. Maahanmuuttajien ja muiden Helsinkiin muuttavien ulkomaalaisten integrointi osaksi kaupunkiamme.

·        Päätöksenteko: Kaupungin hiilijalanjäljen pienentäminen. Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen kaupungin hankintaprosesseissa.

Teemaan liittyviä blogitekstejä:

Helsinki toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

•Ilmastonmuutos ratkaistaan kaupungeissa

•Perusterveydenhuolto kuuluu kaikille - inhimillisyyttä paperittomien kohteluun

Viisi vinkkiä tasa-arvoisempaan Helsinkiin

• Roskat pois rannoilta!

Katso myös videot: 

Mitä muuta ajan: