Aloite: Ulkopuolinen arviointi Helsingin katutyömaiden onnistumisesta asukkaiden kannalta 

2.5.2023


Helsingin katutöissä on ollut ongelmia ympäri kaupunkia ja ne aiheuttavat merkittävää haittaa asukkaille. Aiheen kimpussa on vuosien aikana työskennellyt useita työryhmiä, mutta hankekohtaisissa arvioinneissa on ollut puutteita. Tein valtuustoaloitteen ulkopuolisen arvioinnin teettämiseksi Helsingin keskeisillä katutyömailla mm. Esplanadilla ja Laajasalossa – jotta vastaavilta ongelmilta vältyttäisiin jatkossa.

Helsingin katutyö – valtuustoaloite 26.4.2023

Helsingin katuja rakennetaan ja parannetaan historiallista vauhtia. Helsinki investoi vahvasti katu- ja raideverkkoonsa, pyöräteihin ja kävely-yhteyksiin ja sen seurauksena monet Helsingin kaduista on revitty auki. Helsingissä on eri rakentamisvaiheissa vuosittain noin 200–300 katuhanketta. Kesä tuo mukanaan uusia katutöitä meneillään olevien rinnalle. Jatkuvista katutöistä aiheutuu merkittävää haittaa alueen asukkaille ja yrityksille hankalampana kulkuna, menetettynä aikana ja muualle ohjautuvina asiakkaina. 

Helsingissä toteutettiin 2018 alkaen hanke katutöiden haittojen vähentämiseksi ja niiden sujuvoittamiseksi. Osana hanketta on kehitetty mm. “Helsingin katutyömalli” yhdessä Aaltoyliopiston kanssa, useita selvityksiä, ohjeistuksia ja Helsingin vuoden katutyömaa -kilpailu. Helsingin toteuttamien katutyöhankkeiden arvioinnissa on kuitenkin ollut puutteita. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki teettää ulkopuolisen arvioinnin katutöiden ja -muutosten onnistumisesta lähialueiden asukkaiden näkökulmasta Esplanadilla, Mannerheimintiellä, Hakaniemessä, Laajasalossa sekä Kruununsiltojen ja Kalasatama-Pasila raitioteiden varrella ja tarvittaessa muissa kohteissa. 

Selvityksessä esitetään keinoja siihen, miten katutöiden toteuttamista voidaan tehostaa, rakennusaikaisia haittoja asukkaille vähentää ja heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa katutöiden suunnitteluun ja toteutukseen parantaa.

Jenni Pajunen on kokoomuksen valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Helsingissä, toisen kauden kaupunginvaltuutettu sekä Helsinkin kaupunkiympäristölautakunnan ja konsernijaoston jäsen

Aloite Helsingin kaupungin sivuilla

Laajasalontien katutyöt ovat aiheuttaneet haittaa asukkaille jatkuvina ruuhkina.


Takaisin