Aloite: Vallisaaren ja Lonnan reitti osaksi HSL:n lauttaliikennettä 

8.6.2023


Vallisaari ja Lonna ovat Helsingin keskustan lähiluonnon tärkeä jatke. Kesällä 2023 Vallisaaressa järjestetään Helsingin toinen taidebiennaali. Lauttalippujen hinnat saareen ovat kuitenkin kohonneet kohtuuttoman suureksi kilpailuttamiseen liittyneiden ongelmien takia, aikuisen lipun hinta Vallisaareen Kauppatorilta on 19,90e. Tästä harmistuneena ja Kruunuvuoren lautasta inspiroituneena tein valtuutetun talousarvioaloitteen Helsingin budjettiin 2024 tilanteen muuttamiseksi. Perustelut alla:

“Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vesibussireitti Vallisaaresta ja Lonnasta Kauppatorille lisätään osaksi HSL:n lauttaliikennettä toukokuun alusta syyskuun loppuun kesäkaudesta 2024 alkaen. Helsinki ja HSL investoivat lähivuosina miljardeja raidehankkeisiin, myös Helsingin merellisiä yhteyksiä on syytä parantaa. 

Vallisaari ja siellä järjestetyt taidebiennaalit ovat nousseet sekä kaupunkilaisten että matkailijoiden suosioon. Lonna on piristänyt kesähelsingin tapahtuma-, sauna-, ja ravintolatarjontaa ja sijaitsee reitillä matkalla Vallisaareen. Vallisaaren  avautumisen jälkeen 2016 alkaen Metsähallitus on kilpailuttanut Vallisaaren ja keskustan välisen liikennöinnin. Kilpailutuksissa on ollut toistuvasti vähän tarjoajia, jonka seurauksena esimerkiksi asiakashinnat kesäkaudeksi 2023 ovat nousemassa huomattavasti aiempaa korkeammiksi.

Lauttareitin lisääminen HSL:n systeemiin varmistaa lipun kohtuuhintaisuuden ja kaupunkilaisten yhdenvertaisemman pääsyn saarille,  kasvattaa saarien houkuttelevuutta ja mahdollistaa niiden kävijämäärien kasvun. Uuden HSL-lauttareitin myötä kantakaupungin asukkaiden virkistysmahdollisuudet ja pääsy lähiluontoon helpottuvat. Saarikävijät kulkevat keskustan kautta tuoden yhden lisäsyyn poiketa Helsingin keskustassa ja parantaen keskustan elinvoimaa.

Kruunuvuoren HSL-lautta aloitti operoinnin Kruunuvuorenrannasta Meritullintorille 1.5.2023. HSL:n järjestelmään integroitava Vallisaaren, Lonnan ja Kauppatorin reitti voidaan toteuttaa samanlaisella mallilla HSL:n kanssa kuin Kruunuvuoren lautta ja osa kustannuksista katetaan lipputuloilla. Karkea arvio kustannuksista on 1 miljoonaa euroa vuodessa sisältäen tarvittavat laiturijärjestelyt, kustannus tarkennetaan talousarvion laatimisen yhteydessä. Tarvittaessa samassa yhteydessä Helsingin kaupungin ja Metsähallituksen välinen sopimus Vallisaaren liikennöinnistä neuvotellaan uudelleen. 

Aloite on Helsingin “Kasvun paikka”- strategian 2021-25 mukainen, jossa  linjataan, että merellisen Helsingin kehittämistä jatketaan kunnianhimoisesti merellisiä yhteyksiä, rantareittejä, laitureita ja tukikohtia parantaen sekä merellistä yrittäjyyttä edistäen. “

Jenni Pajunen on kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu sekä Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ja konsernijaoston jäsen

Aloite Helsingin kaupungin sivuilla


Takaisin