Helsingin budjetti: Ei humalluta nousukaudesta

6.11.2017


Tässä puheeni Helsingin kaupunginvaltuuston budjettikokouksessa 15.11.2017:

Kaupungin rahat ovat ihmisten rahoja. Niistä pitää pitää hyvää huolta. Aiempaa suurempi liikkumatila tämän vuoden budjetissa on poikkeus eikä uusi normaali. Meidän ei kannata humaltua nousukaudesta vaan varautua aikaan, jolloin korkotaso lähtee taas nousuun.  

Viime vuosien vastuullisen taloudenpidon ja vihdoin piristyneen talouskasvun ansiosta vuoden 2018 budjetissa on aiempaa enemmän liikkumavaraa. Yhteisöveron kasvaminen mahdollistaa veronalennuksen, ennätysinvestoinnit ja kymmenien miljoonien lisäykset eri toimialojen käyttömenoihin. Korjaamme homekouluja, lisäämme tarhapaikkoja 1300 lapselle, taistelemme syrjäytymistä ja segregaatiota vastaan ja tarjoamme nuorille yhä parempia mielenterveyspalveluita. Veronalennus parantaa kaupunkilaisten ostovoimaa. Puutumme asumisen korkeaan hintaan myös rakentamalla uusia asuinalueita ja lisäämällä asuntojen tarjontaa. Tämä kaikki toteutetaan vielä niin, että velkaantumistamme ei merkittävästi lisätä.

Pelkkä budjetin kasvattaminen ei takaa parempia tuloksia. Budjetin nosto ei ole tae rahan tehokkaammasta käytöstä.  Rahan lisääminen sote-palveluihin ei tuo meille automaattisesti lisää terveyttä. Koulutusbudjetin lisääminen ei paranna automaattisesti oppimistuloksia. Aiemmin käytetyt investointiraamit ja tuottavuustavoitteet ovat olleet hyviä työkaluja tehostamaan Helsingin kaupungin toimintaa. Tavoitteiden avulla on ollut pakko laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Tuottavuustavoitteen keventämisestä ei saa lähteä liikkeelle löperömmän rahanköytön kulttuuri.

Maailma on täynnä tärkeitä ja lupaavia projekteja, mutta kaupungin tulee rahoittaa niistä vain parhaat. Tämän takia investointien hyötyä ja vaikutuksia pitää arvioida huolellisesti etukäteen. Projekteja pitää johtaa ammattimaisesti. Niiden tuloksia pitää mitata suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Megainvestointiprojektiemme johtamisessa on totisesti ollut parantamisen varaa.  On erittäin tärkeää, että tehostamme jatkossakin kaupungin organisaatiota ja etsimme uusia innovatiivisia tapoja palvella kaupunkilaisia.  Uusi osallisuusmalli on tästä hyvä esimerkki. Päätöksentekomme täytyy perustua kerättyyn dataan ja tutkittuun tietoon. 

Yhteisenä tavoitteenamme on tehdä Helsingistä maailman toimivin kaupunki. Huolehtimalla kaupunkilaisten ja yritysten hyvinvoinnista ja parantamalla työllisyyttä  pystymme tarjoamaan paremmat palvelut kaikille. 

Kaupungin rahat ovat ihmisten rahoja. Niistä pitää pitää hyvää huolta.  Helsingin taloutta pitää hoitaa vastuullisesti myös jatkossa.


Takaisin