Helsingistä maailman paras pääkaupunki – Mitä se tarkoittaa?

8.1.2017


Kuntavaalikampanjani päätavoite on tehdä Helsingistä maailman paras pääkaupunki. Mitä se tarkoittaa konkreettisesti? Miten kaupungin hyvyyttä voi mitata? Valotan ensin hieman taustaksi Helsingin sijoittumista erilaisissa maailman kaupunkeja vertailevissa tutkimuksissa viime vuosina.

Kansainvälisiä kaupunkivertailuja on erittäin laaja skaala, ja niiden laatu, metodologiat ja sisältö vaihtelevat voimakkaasti yhden asian tutkimuksista laaja-alaisiin vertailuihin. Tässä muutamia poimintoja.

Miten Helsinki pärjää kansainvälisissä vertailuissa?

Helsinki on menestynyt hyvin erityisesti vertailuissa, joissa ihmiset ovat arvioineet tyytyväisyyttään kaupunkinsa kouluihin, joukkoliikenteeseen, ilmanlaatuun, melutasoon, urheilumahdollisuuksiin ja kulttuuritarjontaan kirjastoista teattereihin. Tässä viime vuosien sijoituksia:

  • Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimuksen Quality of Life in European Cities (2015) perusteella helsinkiläiset ovat EU-pääkaupunkien asukkaista tyytyväisimpiä elämäänsä ja asuinpaikkaansa. Helsinkiläiset ovat tyytyväisempiä omaan elämäänsä, kaupunkinsa urheilumahdollisuuksiin ja asuinpaikkaansa kuin yhdenkään muun Euroopan pääkaupungin asukkaat. Helsinki pärjää mallikelpoisesti kaikessa muussa paitsi asuntotilanteessa – siinä Helsinki on lähellä vertailun häntäpäätä. Toinen alue, jossa Helsinki ei loista vaan putoaa Euroopan keskikastiin, on työpaikkojen saatavuus.
  • Financial Times -lehden eurooppalaisessa kaupunkivertailussa Helsinki sijoittui toiseksi Lontoon jälkeen vuonna 2014. Helsinkiä kehuttiin erityisesti strategiastaan kutsua pääomasijoituksia puoleensa, houkuttiminaan esimerkiksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, kehittyneen teknologian start-up-yritykset sekä kansainväliset liikenneyhteydet ilma- ja meriteitse.
  • Myös lehdet Economist Intelligence Unit (2015) ja Monocle (2015) sijoittavat Helsingin maailman 10 parhaan kaupungin joukkoon.
  • Kaupunkivertailujen perusteella Helsinki on myös kallis kaupunki. Elinkustannusvertailuissa Helsinki sijoittuu tyypillisesti kärkijoukkoon: Price of Travel (2015) luokittelee Helsingin kolmanneksi kalleimmaksi kaupungiksi ja ECA International (2015) kahdeksanneksi kalleimmaksi kaupungiksi Euroopassa.
  • Ympäristöasioissa Helsinki erottuu vertailuissa edukseen. Esimerkiksi Siemensin ja EIU:n European Green City Index (2012) sijoittaa Helsingin 30 kaupungin joukosta sijalle seitsemän ympäristöystävällisyydessä.
  • Sosiaalinen oikeudenmukaisuus huolestuttaa monissa Euroopan maissa, koska sosiaalinen eriarvoisuus on lisääntynyt. EU-tasolla tätä arvioidaan köyhyyden torjunnan, koulutukseen ja työmarkkinoille pääsyn, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, syrjinnän torjunnan, terveyden sekä sukupolvien välisen tasa-arvon kannalta. Suomi, Ruotsi, Tanska ja Hollanti ovat menestyneet vertailuissa maina, joissa sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu parhaiten.

So what, mitä sitten?

Mitä voimme oppia vertailuista? Nousu kansainvälisissä indekseissä ei ole itseisarvo, tärkeintä on asukkaiden tyytyväisyys kotikaupunkiinsa. Toisaalta vertailut näyttävät suunnan: jotta Helsingistä tulisi maailman paras pääkaupunki, sen tulee menestyä kansainvälisissä vertailuissa jatkossakin. Meillä on varmasti myös paljon opittavaa muilta kaupungeilta.

Helsinkiläisten tyytyväisyyttä omaan elämäänsä, asuinpaikkaansa ja palveluihin on ylläpidettävä. Helsingin liiketoimintaympäristöä ja houkuttelevuutta on kehitettävä eteenpäin. Työpaikkoja on luotava lisää. Asuntojen hintatasoa Helsingissä pitää saada kohtuullisemmaksi ja ympäristöjohtamista paremmaksi.

Olen valinnut vaaliteemoikseni toimivan arjen, kestävän kehityksen ja terveen talouden, koska uskon, että nämä kokonaisuudet huomioimalla pystymme tekemään entistä paremman kaupungin elää ja asua: maailman parhaan pääkaupungin.

Uskon myös vahvasti, että yhteiskunta on yhtä vahva kuin sen heikoin jäsen. Siksi on tärkeää seurata vertailuja, jotka huomioivat yhteiskunnan heikoimmat jäsenet, vähemmistöt, heidän erityiset tarpeensa ja hyvinvointinsa.

Jenni Pajunen

Kirjoituksessa on käytetty lähteenä Helsingin kaupungin Helsingin menestyminen kansainvälisissä vertailuissa ja mitä näistä vertailuista olisi syytä tietää – tutkimuskatsausta.

http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_11_11_Tutkimuskatsauksia_11_Idstrom.pdf


Takaisin