Aloite: Helsinki toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

31.1.2018


YK:n kestävän kehityksen tavoitteet toimivat viitekehyksenä kaikelle globaalille yhteistyölle. Siksi on tärkeää miettiä, miten mekin Helsingissä voimme parhaiten kantaa kortemme kekoon niiden toteutumiseksi. Tein aiheesta ensimmäisen valtuustoaloitteeni:

Helsinki toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) hyväksyi kestävän kehityksen tavoitteet 2015. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti. Kaupungeilla on erittäin tärkeä rooli tavoitteiden toteutuksessa.

Helsingin ”maailman toimivin kaupunki” strategia hyväksyttiin syksyllä 2017. Helsinki haluaa lisätä kansainvälisyyttään ja erottautua globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottuneena edelläkävijänä. Strategian mittarit tulevat käsittelyyn alkuvuodesta 2018.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki kerää systemaattisesti tietoa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta Helsingissä ja tekee suunnitelman niiden vauhdittamiseksi. YK-tavoitteiden toteutumista seurataan osana kaupunkistrategian arviointia.

Lisäksi selvitetään mahdollisuutta huomioida YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kaupungin talousarvioprosessissa.

– – – – – –

Kestävä kehitys kiinnosti yli puoluerajojen ja aloitteen allekirjoitti 45 valtuutettua kahdeksastapuolueesta. Se meni siis läpi ja etenee jatkokäsittelyyn, yes!

Päivitys 24.6.2019

Helsinki julkaisi ensimmäisen raporttinsa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta toisena kaupunkina maailmassa kesäkuussa 2019. Löydät raportin täältä .

Taustatietoa aloitteeseen

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta (Agenda2030)

Esimerkki: Mapping of SDG targets into one NYC targets


Takaisin