Kokoomuksen tulevaisuus: 10 teesiä kukoistukseen 2020-luvulla

9.1.2020


Kokoomuksella on kaikki edellytykset nousta Suomen tärkeimmäksi uudistajapuolueeksi 2020-luvulla.

Jos halutaan jäädä ihmisten mieleen, tärkeintä on olla ensimmäinen eikä toinen. Kevytpersu tai light-vihreä ei ole toimiva poliittinen positio. Kokoomuksen tulee modernisoitua, keskittyä omiin vahvuuksiinsa ja viestiä niistä riittävän selvästi. Kokoomuksen ydinosaamista ovat perinteisesti etenkin talous-, eurooppa- ja turvallisuuspolitiikka. 

Kokoomuksen sisällä on viime vuosina korostunut jako konservatiivien ja liberaalien välillä. Se on ihan ok – kaikissa riittävän suureksi kasvavissa puolueissa löytyy jakolinjoja. Isänmaan edun ajamisen ja maailmanparannuksen ei tarvitse olla ristiriidassa keskenään. Asioista voidaan olla eri mieltä, kunhan yhdistäviä tekijöitä on riittävästi. 

Miten rakentaa Kokoomuksen tulevaisuus?

Mikä erottaa Kokoomuksen muista puolueista? Mikä yhdistää Kokoomuksen eri siipiä? Tässä teesini Kokoomuksen nostamiseksi uuteen kukoistukseen 2020-luvulla: 

1.Kokoomuslaisella vastuullisella talouspolitiikalla pystytään tulevaisuudessa hoitamaan vanhustenhoidon ongelmia ja eläkevajeita muiden puolueiden reseptejä paremmin. Talouspolitiikka on keino eikä tavoite. Me ymmärrämme yrittäjiä ja pyrimme tekemään lainsäädännöstä myös elinkeinoelämää kannustavaa. Valtion tulot kasvavat, kun yritykset voivat työllistää enemmän ihmisiä ja maksaa veroja. Haluamme purkaa työmarkkinoiden epäterveitä rakenteita, jotta hyvinvointia voidaan kohdentaa yhä paremmin sitä tarvitseville. Kannustamme vientiä, ratkomme työperäisen maahanmuuton esteitä ja panostamme jatkuvaan oppimiseen työvoimapulan ratkaisemiseksi. 

2. Kokoomus on eurovaalituloksienkin valossa Suomen vahvin eurooppapuolue. Ymmärrämme kansainvälisiä trendejä, otamme oppia muiden maiden kokemuksista. Osaamme ajaa Suomen etua Euroopan tasolla ja muokata EU:ta järkevämpään suuntaan.  

3. Sivistysporvarin elvytys: koulutuksen, sivistyksen ja kulttuurin edistäminen ovat historiallisesti olleet kokoomuslaisen ajattelun kulmakiviä. Sellaiseksi ne tulee palauttaa. Mahdollisuuksien tasa-arvo on aina kuulunut Kokoomuksen arvomaailmaan. Kokoomuksen johdolla on lanseerattu Suomessa mm. maailmanlaajuista kiitosta kerännyt asunnottomuutta vähentänyt Asunto ensin -ohjelma. 

4. Naiset takaisin – naisia ei houkutella puoluetoimintaan meikki- tai skumppailloilla. Naiset ovat mukana politiikassa, koska he haluavat rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Tarvitaan arjessa näkyviä tasa-arvoa edistäviä muutoksia kuten perhevapaauudistus ja naisten nostamista Kokoomuksessa merkittäviin tehtäviin, myös puolueen johtoon. 

5. Kokoomus on uskottavin puolue vahvistamaan Suomen turvallisuutta. Kokoomus on uskaltanut linjata selkeimmin Nato-jäsenyyden puolesta. Suomen sisäinen turvallisuus on prioriteetti, maahanmuuttolinja pragmaattinen. Rikollisuuden torjunta ja syrjäytymisen ehkäisy kulkevat puolueen tavoitteissa käsi kädessä. 

6. Kunnianhimoinen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka on itsestäänselvyys 2020-luvulla, niin myös Kokoomukselle. Suomen etu on olla edelläkävijä maailmassa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Ilmastonmuutoksen torjuntaan pitää kuitenkin suhtautua käytännönläheisesti eikä ideologisesti asioiden mittasuhteet silmällä pitäen. Keskustelu kasvimaidon käytön lisäämisestä on toissijaista näpertelyä verrattuna lämmityksen ja liikenteen uudelleenjärjestelyyn. Muutosten sosiaaliset vaikutukset pitää myös huomioida ja kompensoida. Tavoitteena on parempi elämänlaatu nykyisille ja tuleville sukupolville. 

7. Osaamme hyödyntää teknologiaa. Toistaiseksi teknologia on näyttäytynyt julkishallinnossa lähinnä painajaismaisina vuosia ja satoja miljoonina syövinä apotteina. Yksikään suurempi puolue ei ole merkittävästi nostanut teknologian tuomia mahdollisuuksia elämänlaadun parantamiseksi. Tulevaisuudessa positiivisia esimerkkejä, joissa palvelut paranevat ja toiminta tehostuu nähdään yhä useammin. Omakanta-palvelu on tästä yksi esimerkki. Kokoomuksen hallituskaudella laadittu kansallinen tekoälystrategia luo tälle hyvän pohjan.

8. Vapaus ja vastuu. Siinä missä populistipuolueet tarjoavat retoriikkaa ilman ratkaisuja, Kokoomus on vastuunkantajapuolue. Pystymme tekemään vaikeitakin päätöksiä ja kantamaan niistä vastuun. Tästä esimerkkinä toimii viime hallituskaudella päätetty kivihiilen käytön alasajo vuosikymmenen loppuun mennessä. 

9. Yhteistyö, diplomatia, tutkittu tieto: Vaikka monessa maassa on valittu huonosti käyttäytyviä sekopäitä johtajiksi, politiikkaan ei kaivata lisää populismia. Vaikka kärjistäjät menestyvät somessa ja mediassa, tulevaisuudessakin yhteiskuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja diplomatialla. Päätökset ovat parhaalla pohjalla, kun ne perustuvat tutkittuun tietoon. Demokratiaa pitää tietoisesti pyrkiä vahvistamaan kokeillen uusiakin tapoja vaikuttaa – Helsingin osallistuva budjetointi on tästä hyvä esimerkki. Puolueille tämä tarkoittaa kannattajien aktivointia uusilla tavoilla. 

10. Kokoomuksen viestintää tulee selkeyttää. Kokoomuksella on perinteisesti ollut laadukasta ohjelmatyötä, jota tulee jatkaa. Puolueen viesti on kuitenkin viime vuosina hukkunut massaan. Kokoomuksella on toimiva kenttä- ja vaalikoneisto ja lojaali äänestäjäkunta. Niistä pitää pitää kiinni jatkossakin.

Perussuomalaisia emme ole. Vihervasemmistolaisiksi emme halua tulla. Olkaamme siis kokoomuslaisia. 

Kirjoittaja Jenni Pajunen on Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Helsingissä. Häntä inspiroi Kokoomuksen tulevaisuus. Lue lisää Jennin taustoista.

Teksti on julkaistu myös Helsingin Edistyskokoomuksen “Mihin menet Kokoomus” – blogisarjassa, jonka aiheena on Kokoomuksen tulevaisuus.


Takaisin