Laajasaloa ei saa motittaa vuosiksi eteenpäin

14.2.2019


Valtuusto käsitteli aloitettani Laajasalon ja Herttoniemen liikenteen sujuvoittamisesta 13.2. 2019. Tässä puheeni.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Vastaus aloitteeseeni Laajasalon ja Herttoniemen liikenteen sujuvuudesta on surkea, etenkin Laajasalon osalta. Se kuvastaa kaupungissa vallalla olevaa liikennesuunnittelun trendiä. Rakennetaan uudet asuinalueet ensin ja mietitään kulkuyhteydet ja palvelut sitten. Näin ei voi olla.

Liikenteen sujuvuus ei ole ideologinen kysymys. Ihmisten pitää päästä töihin, hoitopaikkoihin, terveyskeskukseen ja hoitamaan muita arjen asioita. Tämä vaikuttaa unohtuneen kaupunkiympäristöosastolla. Sama ilmiö on valitettavasti toistunut muuallakin, esimerkiksi Jätkäsaaressa. Siltä voidaan toivottavasti vielä välttyä Hernesaaressa.

Laajasalon tapauksessa ongelma koskee niin yksityisautoilijoita kuin julkisen liikenteen käyttäjiä. Kaikkia, joiden pitäisi liikkua saarelta. Laajasalo on Helsingin nopeimmin kasvavia alueita. Saaren väkiluvun ennustetaan kasvavan 2010- luvulla 9400 asukkaalla täydennysrakentamisen sekä Kruunuvuoren alueen rakentumisen myötä. Kruunuvuorenrannan asuinalueelle on tulossa 13 000 uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä. Ensimmäiset heistä ovat jo muuttaneet sisään. Kruunusillat ydinkeskustasta Laajasaloon ovat valmistumassa aikaisintaan 2026. Toistaiseksi saarelta pääsee kulkuvälineillä ulos vain Laajasalon siltaa pitkin. Laajasalontie ja Linnanrakentajantie jumiutuvat jo nykyisellään pahasti ruuhka-aikoina.

Laajasalon asukasmäärän lisääntyessä tuhansilla ratkaisuksi liikenteen puuroutumiseen ehdotetaan Laajasalon pääväylien asettamista remonttiin. Tämä jumiuttaa liikennettä entisestään. Lisäksi luvataan seurata liityntäbussien matkustajamääriä ja ajoaikoja. Nämä toimenpiteet eivät riitä. Suunnitelma pitää olla ensin, seuranta sitten. Miksi liikennejärjestelyjä ei suunnitella etukäteen? Miksi ei hyödynnetä teknologiaa ja nykyaikaisia skenaariotyökaluja?

Esitetty teiden kunnostusjärjestys on omituinen. Miksi Laajasalontien pohjoispää on ohjelmassa vasta 2024-25, kun suurin osa liikenteesta kulkee sitä kautta? Mitä tehdään, jos aikataulut pettävät?

Aloitevastauksessa ei käsitellä suuremman luokan vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi kuten Kruununsiltojen aikaistamista, raidelinjan vetämistä Herttoniemestä Laajasaloon tai lauttayhteyden rakentamista. Niiden toteuttaminen lähivuosina on muutenkin mahdotonta, koska suunnitelmia ei ole tehty. Asuntorakentamista ei kannata hidastaa, koska uusia asuntoja tarvitaan kaupungin väestön kasvaessa n. 8000 hengellä vuodessa.

Aloitevastaus on ylimalkainen ja siinä ei esitetä realistisia vastauksia Laajasalon liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Laajasaloa ei voi motittaa vuosiksi eteenpäin. Tämän takia esitän aloitteen palautusta valmisteluun niin että valtuustolle tuodaan pikaisesti kattava suunnitelma toimenpiteistä vaihtoehtoskenaarioineen ja -laskelmineen Laajasalon ja Herttoniemen liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.

Valtuusto ei hyväksynyt aloitteen palauttamista valmisteluun. 31/85 valtuutettua äänesti sen puolesta.


Takaisin