Aloite: Julkisia lapsettomuushoitoja tarjottava yksin lasta toivoville naisille ja naispareille

27.2.2019


Lapsettomuushoitoja tarjotaan julkisella sektorilla tällä hetkellä vain heteropareille. Tein Helsingin valtuustolle budjettialoitteen, jotta myös yksin lasta toivovat naiset ja naisparit saataisiinhoitojen piiriin. Tässä aloite perusteluineen:

Talousarvioaloite Helsingin kaupunginvaltuustolle: Julkisia lapsettomuushoitoja tarjottava yksin lasta toivoville naisille ja naispareille

Vuosi 2018 oli kahdeksas peräkkäinen vuosi, jolloin syntyvyys laski Suomessa. Huoltosuhteen heikentyminen uhkaa yhteiskunnan kehitystä tulevaisuudessa.

Yhä useammalla toivottu ja toteutunut lapsiluku eivät kohtaa. Opinnot, työelämän paineet ja taloudellinen epävarmuus myöhäistävät lasten yrittämistä. Puolison löytäminen voi olla vaikeaa. Kun lapsia saadaan myöhemmin, yhä useampi joutuu turvautumaan hedelmöityshoitoihin.

Vuonna 2007 päivitetyn hedelmöityshoitolain mukaan yksinelävät naiset ja naisparit saavat käydä hedelmöityshoidoissa Suomessa. Julkisella sektorilla niitä ei kuitenkaan ole tarjottu viime vuosina. Yliopistosairaaloiden johtajaylilääkärit päättivät 2016, etteivät lahjasoluilla tehtävät hoidot kuulu julkiseen terveydenhuoltoon, koska julkista terveydenhoitoa tarjotaan lääketieteellisin, eikä sosiaalisin perustein. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on kuitenkin linjannut, että hedelmöityshoitoja ei saisi olla antamatta julkisessa terveydenhuollossa seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Yksin lasta toivovat naiset ja naisparit voivat käydä tällä hetkellä lapsettomuushoidoissa vain yksityisillä lääkäriasemilla. Yksityisiin hoitoihin pääsevät vain ne, joilla on mahdollisuus maksaa niistä tuhansia euroja.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki selvittää mahdollisuudet tarjota julkisia hedelmöityshoitoja yksin lasta toivoville naisille ja naispareille samoilla ehdoilla kuin muillekin pareille syntyvyyden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Asiakasmäärän kasvu pitää huomioida HUSin lisääntymislääketieteen yksikön resurssoinnissa, jotta jonot eivät kasva.

Lähteet

HUS lapsettomuushoidot http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/naistentaudit/lapsettomuushoidot/Sivut/default.aspx

Väestöliiton Perhebarometri (2017): Miksi vanhemmuutta lykätään?


Takaisin