Ideologiset kiistat Helsingin pysäköintipolitiikan taustalla – ja lisää sähköautojen latauspisteitä Helsinkiin

24.5.2022


 Helsingin uudessa pysäköintipolitiikassa suurimman huomion sekä mediassa että neuvotteluissa sai kiista asukas- ja yrityspysäköinnin hinnasta.  Uuden linjauksen myötä parkkimaksut nousevat porrastetusti, samalla tähdätään parkkipaikkojen palvelutason ja saatavuuden parantamiseen.  Markkinaehtoisuutta lisätään eli parkkipaikkojen hinnoittelu elää sen mukaan paljonko em. paikalle on kysyntää. Tavoitteena on myös tehostaa vajaakäytöllä olevien esimerkiksi parkkihallipaikkojen käyttöä. Vuosittaiset pysäköinnin hinnan muutokset päätetään talousarviossa, tässä yhteydessä sovittiin katto hinnankorotuksille. Pohjaesityksen mukaan asukas- ja yrityspysäköinti voi nousta maksimissaan 20% vuodessa, kokoomus ajoi 15% maksimikorotusta, joka hyväksyttiin lautakunnassa. 

Lisää sähköautojen latauspisteitä Helsinkiin – nopeammin

Minua pysäköintipolitiikassa kiinnosti kuitenkin etenkin se, miten saamme lisää sähköautojen latauspisteitä Helsinkiin. Sähköautojen latausinfraa parantamalla voimme nopeuttaa autokannan uusiutumista ja vähentää liikenteen päästöjä. Tätä olen ajanut jo vuodesta 2017, jolloin sain silloiseen kaupunkistrategiaan läpi lisäyksen Helsingin varautumisesta sähkö- ja robottiautojen yleistymiseen. Helsingissä oli 2021 lopussa 18 500 sähköautoa ja hybridiä, joka vastaa 8,4% autokannasta. Latauspisteitä katujen varsilla ja yleisten alueiden yhteydessä on tällä hetkellä noin 200 ja uusia on tulossa kilpailutuksen myötä enintään 122 2024 mennessä. Näiden lisäksi arviolta 90% latauspisteistä on yksityisiä tai puolijulkisia esimerkiksi taloyhtiöiden tai yritysten yhteydessä.

Tein Helsingin pysäköintipolitiikkaan kolme muutosta, jotka auttavat parantamaan latausinfraa Helsingissä. Ensinnäkin lisäsimme tavoitteeksemme saada mahdollisimman paljon pikalatauspisteitä, jotka mahdollistavat täyssähköautojen latauksen. Ilman pikalatauspistettä täyssähköautojen lataus kestää 7-10 tuntia. Lisäksi ehdotin seurantaan pelkkien lataustolppien määrän lisäksi myös niiden suhdetta sähkö- ja hybridiautojen määrään, jotta latauskapasiteetti lisääntyisi samassa suhteessa autokannan kasvun kanssa.

Toisekseen tein ehdotuksen, että kannustamme myös kansainvälisiä yrityksiä osallistumaan Helsingin kilpailutuksiin. Helsingin aiemmissa kilpailutuksissa on ollut vaikeuksia saada tarjouksia uusien latauspisteiden toteuttajiksi. Sähköautojen latausinfraa rakennetaan kiivasti ympäri maailmaa, joten uskon, että laajentumista hakevia yrityksiä löytyy muualta, jos suomalaisten tarjoajien määrä jäisi vähäiseksi. Aidon kilpailun kautta helsinkiläiset saavat parempaa palvelua kohtuullisemmin kustannuksin. 

Kolmanneksi selvitämme mahdollisuuksia kattaa osaa sähkölatauspisteiden operointikustannuksia mainostuloin – näiden avulla myös latauspisteiden määrää voitaisiin kasvattaa tulevaisuudessa ilman kustannusten nousua. Tässä on tietenkin tärkeää huomioida myös kaupunkikuvalliset ja esteettiset näkökulmat. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi ehdotukseni yksimielisesti kokouksessaan 24.5.2022. Helsinki on laatimassa parhaillaan toimenpideohjelmaa sähköautoilun infran vahvistamiseksi eli aiheeseen palataan pian.

Ideologiset ristiriidat Helsingin pysäköintipolitiikan taustalla

 Liikenne on kansainvälisesti valtavassa murroksessa, mutta Helsingissä junnataan turhan usein perinteisissä “autoilu vastaan pyöräily ja kävelykatu” -poteroissa. Sähköistymisen myötä pohja putoaa yksityisautoilun – ja niiden parkkeerauksen – vastustamiselta päästöargumentein. Monet paikalliset päättäjät vaikuttavat kuitenkin vastustavan itse autoilua. Kokoomuslaisessa ajattelussa kaupungissa löytyy tilaa löytyy kaikille kulkumuodoille. Yhteiskäyttöautot eivät ole vielä lyöneet läpi Helsingissä, taloyhtiöiden yhteisautoista voi aueta uusia mahdollisuuksia niiden skaalaamiseen. Robottiautojen kehityksen suhteen pitää olla hereillä, koska niiden mahdollinen yleistyminen muuttaisi radikaalisti liikenteen logiikkaa ja tilankäytön vaatimuksia. 

Demarit ehdottivat pysäköintimaksujen liittämistä kaupungin tuottavuusohjelmaan ja sille euromääräistä 2.7 miljoonan euron kasvutavoitetta vuodelle 2023. Tuottavuusajattelu on aina tervetullutta. Itse ajattelen kuitenkin, että parkkimaksujen kasvattaminen ei paranna kaupungin tuottavuutta. Minua turhauttaa, että poliittiset ryhmät aina puhuvat tietoon perustuvasta päätöksenteosta, mutta käytännössä ovat tilanteen tullen aina valmiita heittämään tavoitteita hatusta päätöksiä tehtäessä. Tämän takia en kannattanut demareiden kokouksessa hyväksyttyä päätöstä, joka meni läpi äänestyksessä. 

Ideologisuus toimii huonosti kaupunkisuunnittelussa. Pysäköintipolitiikan ensisijainen tavoite on parantaa kaupunkilaisten palvelutasoa. Siihen päästään parhaiten pragmaattisuudella ja tietoon perustuvalla päätöksenteolla.

— 

Muutosehdotukseni, jotka hyväksytiin kaupunkiympäristölautakunnassa 24.5.2022

1. Lisätään seurantamittareihin sähköautojen latauspisteiden määrä suhteessa sähköautojen ja lataushybridien määrään Helsingissä (Tavoite 3: seurantamenetelmä 3. s. 20 sekä mittarit s. 62). Pyritään siihen, että mahdollisimman suuri osuus parkkipaikkojen yhteydessä olevista sähköautojen latauspisteistä on pikalatauspisteitä, jotka mahdollistavat täyssähköautojen lataamisen.

2. Selvitetään mahdollisuuksia osallistaa myös kansainvälisiä yrityksiä sähköautojen latauspisteiden markkinavuoropuheluun ja kilpailutuksiin (koska sähköautojen latauspisteiden kilpailutuksiin osallistuneiden suomalaisyritysten määrä on tähän mennessä ollut hyvin rajallinen s.40).

3. Selvitetään mahdollisuuksia  rahoittaa parkkipaikkojen latauspisteiden operointia mainostuloilla kaupunkikuvalliset ja esteettiset standardit huomioiden. s.40

Jenni Pajunen on kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsen, joka innostuu sekä hybridiautoilusta että citypyöräilystä

Lisätietoja

Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 – etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn kaupunkiympäristölautakunnan lisäyksillä

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 24.5.2022


Takaisin