Budjettipuheeni valtuustossa: Luotamme Helsinkiin

14.11.2019


Alla puheeni Helsingin talousarviosta 2020 kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.11.2019. Samassa yhteydessä hyväksyttiin Helsingin kunnallisveroprosentti (18%). Olen iloinen, että kuntaveroa ei tarvinnut Helsingissä nostaa, toisin kuin jopa sadassa muussa Suomen kunnassa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, 

Luottamus on tunne siitä, että johonkin voi luottaa, se ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä.  Luottamus sitoo ihmiset ja yhteiskunnan osat yhteen. 

Helsinkiläisten täytyy voida luottaa siihen, että kasvavassa kaupungissa puitteet paranevat. Talousarviomme yli miljardin ennätysinvestoinnit ovat perusteltuja kaupungin kasvaessa tuhansilla ihmisillä vuodessa. Korkojen ollessa ennätyksellisen matalat on hyvä aika investoida. Iloitsen erityisesti sisäilmaongelmaisten koulujen korjauksien ja liikuntaportaitten rakentamisen nopeuttamisesta. 

Helsinkiläisten täytyy voida luottaa siihen, että heidän verovarojaan käytetään vastuullisesti. Etenkin kun maan hallitus parhaillaan kasvattaa menoja etupainotteisesti heikentyvistä suhdannenäkymistä huolimatta. Tämä lisää epävarmuutta ja heikentää luottamusta. Monet kunnat ovat ajautumassa kriisiin. Muiden Suomen kuntien kiristäessä vyötä, ei Helsingissäkään ole syytä tuhlailuun. Talous on pidettävä tasapainossa, käyttömenot kurissa, projektit sovituissa budjeteissa ja aikatauluissa. 

Suomalaiset ovat perinteisesti luottaneet toisiinsa. 2018 Eurobarometrissa suomalaiset luottivat toisiinsa eniten koko Euroopassa. Ihmisten luottamusta toisiinsa syö eriarvoistuminen ja korruptio.  

Helsinkiläisten täytyy voida luottaa siihen, että alueellista eriarvoistumista eli segrekaatiota torjutaan kaikin keinoin. Että kaupunkiimme ei synny ongelmalähiöitä, joissa järjestäytynyt rikollisuus rehottaa – kuten Ruotsissa. Maailman toimivimmassa kaupungissa heikoimmista pidetään huolta. Iloitsen siitä, että budjetin lisäpanostukset kohdennettiin juuri lastensuojeluun sekä nuorten mielenterveys-  ja vammaispalveluihin. 

Helsinkiläisten – etenkin nuorten – täytyy voida luottaa siihen, että kaupunki tekee kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Maan hallitus tuotti omassa budjetissaan pettymyksen lupaamalla korkeat tavoitteet, mutta olemattoman budjetin. Helsinki ei syyllisty samaan, Hiilineutraali Helsinki 2035 – ohjelma resurssoidaan luvatusti. 

Helsinkiläisten yritysten täytyy voida luottaa siihen, että Helsinki on hyvä paikka yrittää ja kasvattaa liiketoimintaa. Liikenne ja palvelut toimivat ja yhteisöveroilleen saa vastinetta. Parannamme houkuttelevuuttamme kansainvälisten osaajien silmissä lisäämällä tulevana vuonna englanninkielisiä palveluita kuten koulupaikkoja, asuntoneuvontaa ja kulttuuritoimintaa.

Helsinkiläisten täytyy voida luottaa siihen, että heidän kohtelunsa on yhdenvertaista. Tein viime talvena tähän budjettiin talousarvioaloitteen hedelmöityshoitojen tarjoamisesta yksin lasta toivoville naisille ja naispareille. Olen erityisen iloinen, että asia on edennyt HUSissa. Pääkaupungista tulee tältä osin askeleen yhdenvertaisempi paikka. 

Myös meidän poliitikkojen täytyy voida luottaa toisiimme. Luottamusta vahvistaa se, että yhdessä sovituista asioista pidetään kiinni.

Hyvät valtuutetut, meidän velvollisuutemme on huolehtia siitä, että kaupunkilaiset voivat luottaa tulevaisuuteen ja Helsinkiin jatkossakin. Uskon, että vuoden 2020 talousarvio lisää kaupunkilaisten luottamusta Helsinkiin. Kiitos kaikille budjetin valmisteluun osallistuneille. Luotamme Helsinkiin! 

Lähteitä 

Helsingin talousarvio 2020

OECD Trust in Government – tutkimus 

YLE: Survey: Finland ranks number one in citizen trust 


Takaisin