Mitä tapahtuu kaupungille, kun työelämä muuttuu?

13.1.2017


“Työelämän muutos on huomioitava Helsingin elinkeinopolitiikassa ja kaupunkisuunnittelussa”

Digitalisaation myötä kaikki se mitä voidaan automatisoida automatisoidaan. Tämä vähentää etenkin manuaalista ja rutiininomaista työtä. Uusia työtehtäviä tulee tilalle, erityisesti palvelu- ja digialoille. Yhä useampi meistä tulee toimimaan ja työllistymään palvelualoilla tai digiammateissa asiantuntijoina, koodaajina ja konsultteina. Samalla työn merkityksellisyys korostuu. Tämän seurauksena rakenteet, tekemisen tavat ja paikkojen ja työn mitattavuus – katsommeko aikaa vai tuloksia – menevät uusiksi.

Elämän laatu voi samalla kuitenkin parantua, koska työelämän joustot lisääntyvät eri elämänvaiheissa. Voimme tehdä enemmän osa-aika-, freelance- ja etätöitä ja siten sovittaa työelämäämme erilaisiin elämäntilanteisiimme paremmin sopivaksi. Tulevaisuudessa monista töistä tulee entistä vähemmän paikkaan sidottuja, työ on entistä itseohjautuvampaa ja esimiehiä on vähemmän. Empatian ja yhteisöjen merkitys korostuu. Työyhteisötovat myös aiempaa monikulttuurisempia. Monet ammatit edellyttävät vielä fyysistä läsnäoloa, mutta esimerkiksi terveydenhoitoalalla kotona tehtävät diagnoosit vähentävät terveyskeskuskäyntejä.

Muutos on nopeaa ja jatkuvaa, ja etenkin nuoret ymmärtävät muutoksen luonteen: tulevaisuudessa tulee esimerkiksi pystyä uudelleen kouluttautumaan joustavasti. Myös oppimisen luonne muuttuu e-learningin ja virtuaalisen oppimisen avatessa uusia mahdollisuuksia.

Miten työelämän muuttuminen heijastuu Helsinkiin?

1: Muutos on huomioitava Helsingin elinkeinopolitiikassa ja kaupunkisuunnittelussa. Kaupunkilaisille tarvitaan tulevaisuudessa edelleen lisää työpaikkoja, joita on syntymässä lisää etenkin palvelu- ja digialoille. Tarvitaan myös tiloja, joista käsin voi tehdä freelance-töitä. Kaupungin palveluiden pitää olla saatavilla myös muihin kuin perinteisiin toimistoaikoihin. Työn merkityksellisyys korostuu, ja tämän seurauksena yritysten – ja kaupunkien – vastuullisuus ja yhteiskunnalliset vaikutukset kiinnostavat enenevässä määrin sekä kuluttajia että työntekijöitä.

2: Etätyön lisääntyessä teemme tulevaisuudessa vähemmän työmatkoja. Fyysisen työpaikan merkitys vähenee, kun töitä voi tehdä mistä vaan. Teemme luultavasti myös aiempaa enemmän työmatkoja julkisilla ja jaetuilla kyydeillä, kuten Uber Poolilla. Tämän vuoksi joukkoliikenteestä tulee edelleen pyrkiä tekemään entistä tehokkaampaa. Autojen käyttöaste nousee robottiautojen myötä. Niiden omistamisella voi tienata. Auto heittää meidät töihin ja jatkaa päiväksi ajamaan keikkaa ympäri kaupunkia. Mobility as a service -palvelut tuovat uusia mahdollisuuksia yhdistää yksityisautoilua ja julkista liikennettä arjessa.

3: Toisaalta myös sosiaalisen identiteetin ja yhteisöllisyyden merkitys korostuu. Omaa yhteisöä haetaanmyös muualta kuin työpaikalta tai perheen parista. Elämäntyylin ja harrastusten merkitys korostuu. Samassa kaupunginosassa asuvia ei välttämättä yhdistä niinkään varallisuus vaan harrastukset, esimerkiksi lemmikin omistaminen, rakkaus luontoon, lenkkeily, ruokavaliotaitaide.

4: Kouluilla ja oppilaitoksilla on edelleen tärkeä rooli auttaa ihmisiä sopeutumaan muutokseen. Aikuis- ja jatkokoulutuksen merkitys kasvaa, kun meidän odotetaan päivittävän osaamistamme aiempaa jatkuvammin.

Mikä työelämässä muuttuu?

· Eliniät ja eläkeiät nousevat

· Manuaalisia työpaikkoja automatisoidaan ja robotisoidaan, toisaalta uusia tulee tilalle digi- ja palvelualoille

· Enemmän etätöitä

· Enemmän joustoa työuran eri vaiheisiin

· Enemmän osa-aikatöitä

· Työn merkityksellisyyden arvostus on nousussa

Miten tämä vaikuttaa kaupunkilaisiin ja kaupunkisuunnitteluun?

· Kaupunkilaisille tarvitaan edelleen työpaikkoja ja työtiloja

· Tulevaisuudessa teemme etätyön yleistyessä vähemmän työmatkoja

· Fyysisen työpaikan merkitys vähenee,jos työtä voi tehdä mistä vaan

· Kouluilla edelleen tärkeä rooli auttaa ihmisiä sopeutumaan muutokseen, aikuis- ja jatkokoulutus yhä tärkeämpää

· Yritysten ja kuntien vastuullisuusasiat ja yhteiskuntavastuu kiinnostavat aiempaa enemmän

Kaupungin tehtävä on tukea ihmisiä sopeutumaan työelämän muutoksiin ja huomioida ne suunniteltaessa tulevaisuuden kaupunkia.


Takaisin