Näillä viidellä keinolla sähköpotkulaudat kuriin Helsingissä 

20.3.2023


Uusi sähköpotkulautailukausi on starttaamassa Helsingissä. Sähköpotkulaudat ovat pysyvästi osa katukuvaa myös Helsingissä, mutta niiden turvallisuutta on parannettava. Tässä blogissa teen katsauksen sähköpotkulautojen tilanteeseen ja ehdotukseni ongelmien korjaamiseksi.

Nyt suunnitteilla olevien toimien lisäksi Suomessa pitäisi

  • katsoa mallia muista Pohjoismaista
  • sallia kaupungeille sähköpotkulautojen määrän vähentäminen
  • sähköpotkulautayritysten vakuuttaa lautailijat
  • määrätä tuntuvat sanktiot sääntöjen rikkomisesta sekä käyttäjälle, että operaattorille 
  • olla kypäräpakko

Helsinki on tehnyt lukuisia toimenpiteitä sähköpotkulautailuun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi, mutta lainsäädäntö rajoittaa kaupunkien mahdollisuuksia puuttua ongelmiin – lainsäädäntö pitää päivittää pikaisesti. 

Sähköpotkulautaonnettomuuksista miljoonien kustannukset

Sähköpotkulaudat ovat heikentäneet helsinkiläisten turvallisuuden tunnetta. Helsingissä tapahtui vuonna 2021 446 onnettomuutta, joista arvioitiin aiheutuneen paitsi yksilöille vakavia vammoja ja pysyviä haittoja, myös yhteiskunnalle yhteensä 1,71 miljoonan euron kustannukset sairaanhoitokustannusten ja sairauspoissaolojen muodossa. Liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä mikroliikkumisen promillerajaa koskevassa selvityksessä puolestaan on arvioitu, että kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien onnettomuuksista aiheutuu kaiken kaikkiaan noin 275 miljoonan euron vuosittaiset onnettomuuskustannukset. Suurin osa onnettomuuksista tapahtui kesäviikonloppuina ja iltaisin tai öisin. Hoidetuista vajaa puolet (45 %) oli ollut päihtyneenä, keskimäärin 1,6 promillen humalassa. Yöaikaan (klo 0–5) hoidetuista 75 % oli päihtyneitä. 

Sähköpotkulaudat kuriin Helsingissä

Kesäksi 2022 Helsinki neuvotteli operaattoreiden kanssa uudet yhteiset vapaaehtoisuuteen perustuvat pelinsäännöt ja toimintaohjeet. Laudoille lisättiin nopeusrajoituksia ja käyttökielto viikonloppuöinä klo 00-05. Lisäksi parkkeerattu sähköpotkulauta tuli kuvata ja pysäköintipartio siirsi lautoja paikasta toiseen. Näiden toimien avulla sähköpotkulautailun aiheuttamat onnettomuudet vähenivät ja päihtyneiden osuus hoidetuista laski 35 prosenttiin. Ongelmia oli edelleen lautojen suuren määrän, jalkakäytävillä ajamisen, useamman henkilön kyyditsemisen ja holtittoman pysäköinnin takia. Kesällä 2022 Helsingissä arvioitiin olevan 18 000 sähköpotkulautaa. 

Useissa ministeriöissä on parhaillaan valmisteilla lakiesityksiä sähköpotkulautailuun liittyen, niiden käytölle ollaan mm. säätämässä 0,5 promillerajaa. Lakimuutosten valmistelu on kuitenkin ollut hidasta verrattuna muihin pohjoismaihin. 

Helsinki on yrittänyt tarttua toistuvasti sähköpotkulautailun ongelmiin. Sekä Helsingin valtuusto että kaupunkiympäristölautakunta ovat käsitelleet sähköpotkulautailun tilannetta ja pelinsääntöjä säännöllisesti. 

Kesäkaudeksi 2023 Helsingin ydinkeskustaan perustetaan 250 sähköpotkulautaparkkia ja lautoja ei saa enää pysäköidä niiden ulkopuolelle. Tämän seurauksena alueen n. 15 000 autojen parkkipaikasta 190 siirretään autoilta sähköpotkulaudoille. Muutosten kustannukset on tarkoitus periä sähköpotkulautayrityksiltä 15 eur/kk  lautamaksulla. Samalla lautojen määrää pyritään rajoittamaan ydinkeskustassa vapaaehtoisella sopimisella operaattoreiden kanssa.

Mallia muista pohjoismaista

Helsinki ei edelleenkään pysty lain mukaan rajoittamaan sähköpotkulautojen määrää. Tämä tuntuu älyttömältä pohjoismaisessa kontekstissa: 

Tukholmassa vuonna 2022 sähköpotkulautojen määrä rajattiin 1 500 sähköpotkulautaan per palveluntarjoaja ja yhteensä 12 000 sähköpotkulautaan koko Tukholman kaupungin alueella. Palveluntarjoajat ja kaupunki ovat sopineet, että palveluntarjoajan tulee siirtää virheellisesti pysäköity sähköpotkulauta kahden tunnin kuluessa ilmoituksesta. 

Norjassa lakia muutettiin niin, että kaupungit voivat säädellä sähköpotkulautatoimintaa omilla alueillaan. Ennen lakimuutosta Oslossa kaudella 2021 oli 25 000 sähköpotkulautaa, kun kaudelle 2022 kaupunki on voinut asettaa määrään 8 000 lautaan.

Kööpenhaminassa sähköpotkulautojen enimmäismäärä on yhteensä 3 200, ja alueella toimii neljä palveluntarjoajaa. Nykyinen lisenssikausi kattaa vuodet 2022–2024. Lisenssimallissa palveluntarjoaja suorittaa Kööpenhaminan kaupungille vuosittaisen lisenssimaksun jokaisesta vuokralle tarjottavasta sähköpotkulaudasta.

Mitä pitäisi tehdä?

Sähköpotkulautabisneksen arvoksi on arvioitu 33,2 miljardia USD 2022 ja sen ennustetaan kasvavan 79 miljardiin vuoteen 2030 mennessä. Ne ovat tuoneet uuden etenkin nuorten parissa suositun tavan liikkua paikasta toiseen ja sikäli kehittävät kaupunkikulttuuria. Sähköpotkulaudat ovat pysyvästi osa katukuvaa myös Helsingissä, mutta niihin liittyviä haittoja niin yksilöille kuin yhteiskunnalle on vähennettävä  ja turvallisuutta parannettava. Tässä mielestäni tärkeimmät keinot: 

Kaupungeille pitää antaa valtuudet muuttaa sähköpotkulautailu luvanvaraiseksi ja rajoittaa lautojen määrää kuten muissa pohjoismaissa. Tämä koskee myös muita mahdollisia tulevaisuuden liikkumispalveluita. 

Sähköpotkulaudoille pitää määrätä pakollinen liikennevakuutus, josta korvataan onnettomuuksissa sattuneet vahingot. Näin onnettomuuksista aiheutuvan hoidon kustannuksia saadaan siirrettyä julkiselta sektorilta palvelun tarjoajille. 

Sähköpotkulautailuun liittyvien sääntöjen rikkomisesta pitää tulla tuntuvat sakot ja mahdolliset muut sanktiot sekä käyttäjälle, että operaattorille. Esimerkiksi Australiassa sähköpotkulaudan parkkeeraamisesta muualle kuin sovitulle alueelle tulee automaattinen veloitus käyttäjän luottokortille.

Tarvitaan kypäräpakko – sellainen on voimassa esimerkiksi Tanskassa. Suuri osa onnettomuuksissa tulleista vammoista aiheutuu pään alueelle. Kypärän käyttö on tehokas tapa välttää vakavia aivovammoja, joiden kuntoutus on raskasta ja kallista niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. 

Lisäksi sähköpotkulautojen käyttöön ja parkkeeraukseen tarvitaan selkeät pelisäännöt koko kaupungissa, eikä pelkästään ydinkeskustassa. 

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päättää sähköpotkulautojen parkkeerauksen pelinsäännöistä ja lausunnosta sähköpotkulautojen sääntelyvaihtoehtoihin kokouksessaan 21.3.2023. 

Jenni Pajunen on kokoomuksen toisen kauden valtuutettu Helsingissä, kokoomuksen valtuustoryhmän 2.varapuheenjohtaja sekä Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ja konsernijaoston jäsen. 

Sähköpotkulautailu Helsingissä 

Sähköpotkulaudat rantautuivat Helsinkiin keväällä 2019. “Mikroliikkuminen” tarjoaa uuden vähäpäästöisen tavan liikkua paikasta toiseen, sähköpotkulaudat ilmaantuivat katukuvaan samaan aikaan ympäri maailmaa. Viime vuonna niillä tehtiin n. 4,5 miljoonaa kyytiä – enemmän kuin takseilla. Etenkin nuorten parissa suosittujen sähköpotkulautojen on arvioitu vähentäneen joukkoliikenteen käyttöä. Kesällä 2022 Helsingissä arvioitiin olevan 18 000 lautaa. Sähköpotkulaudalla ajettava keskimatka oli 2021 1,7km ja kestoltaan alle 10 minuuttia. Helsingissä toimii keväällä 2023 kahdeksan operaattoria. 

Jennin muutosehdotukset päätöksiin kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 21.3.2023

Asia 5 Mikroliikkumisen palveluiden pysäköintiratkaisut Helsingin kantakaupungissa

Vastehdotus: “Selvitetään mahdollisuutta säilyttää sähköpotkupysäköintialueiksi muutettavia  ajoradoilla sijaitsevia yksipaikkaisia parkkipaikkoja, jotka eivät sovellu lumenkasauspaikoiksi, autojen parkkipaikkoina talvikaudella.” – Ehdotus kaatui äänin 6-6.

Asia 6 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle
arviomuistiosta sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisuja sääntelyvaihtoehdoista (a-asia)

Lisäys paragrafi 7 loppuun: “Helsinki pitää liikennevakuutuksen ulottamista sähköpotkulautoihin kannatettavana onnettomuuksien aiheuttamien terveydenhuollon kustannusten siirtämiseksi julkiselta yksityiselle.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäys paragrafi 7 jälkeen: “Helsinki kannustaa ministeriöitä tutustumaan tarkemmin Tanskan malliin, jossa kaikenikäiset sähköpotkulautailijat on velvoitettu käyttämään kypärää, kartuttamaan tietoa mikroliikkumisesta aiheutuneista aivo- ja muista -vammoista ja etsimään uusia keinoja niiden ennaltaehkäisemiseksi.” Ehdotus hyväksyttiin äänin 12-1.

Lähteitä 

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan esityslista 21.3.2023 kohdat 5 ja 6

Helsingin Usein kysytyt kysymykset sähköpotkulaudoista 

Sähköpotkulautojen markkinakatsaus


Takaisin