Valtuustoaloite: Kevyen liikenteen silta Kalasatamasta Tervasaareen

29.1.2021


Lisää sykettä keskustaan! Korona on autioittanut Helsingin keskustan. Kalasataman kävely- ja pyöräilysillan avulla voisimme saada tulevaisuudessa 25 000 ihmiselle nopean kävely-yhteyden keskustaan. Siltaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa 21.09.2020, jolloin sillan jatkoselvittäminen kaatui vihreiden, SDP:n vasemmistoliiton ja RKP:n vastustukseen. 

Sillan merkitystä keskustan elinvoimalle ei ole aiemmissa Nihdin kaavan yhteydessä tehdyissä selvityksissä huomioitu riittävästi. Tein uuden valtuustoaloitteen kävely- ja pyöräilysillasta Kalasataman Nihdistä Tervasaareen, jotta asia etenisi nyt ja siitä ei myöhemmin aiheutuisi alueen asukkaille ja veneilijöille ylimääräistä haittaa. Tarkemmat perustelut aloitteessa alla: 

“Kävely- ja pyöräilysillan rakentaminen Kalasataman Nihdin eteläkärjestä Tervasaareen parantaisi merkittävästi alueen saavutettavuutta, houkutelevuutta ja yhteyksiä eteläiseen kantakaupunkiin. Silta toisi Kauppatorin Nihdistä kävelyetäisyydelle. Siltaa pitkin Kruununhaasta ja Katajanokalta avautuisi nopea pääsy pyörällä ja kävellen Kalasatamaan, Mustikkamaalle ja Korkeasaareen. Hanasaaren voimalan sulkemisen 2024 jälkeen myös tarve laivaliikenteelle poistuu. Silta lisäisi kevyen liikenteen käyttöä ja sikäli myös alueen kestävää kehitystä. Kevyen liikenteen silta ja alueelle suunniteltu pienvenesatama tai rantabulevardit eivät myöskään sulje toisiaan pois – hyvällä suunnittelulla ne kaikki voidaan toteuttaa.

Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välistä kevyen liikenteen siltaa on käsitelty mm. valtuuston 2019 hyväksymän ponsivastausten yhteydessä, mutta kaikkia olennaisia näkökantoja ei ole aiemmissa selvityksissä otettu huomioon. Suunnitelmiin on vastausten mukaan tarkoitus palata vasta 2026 jälkeen.

Sillan rakentamista olisi järkevämpää selvittää huolellisesti ennen alueen muiden uusien siltojen rakentamista ja käyttöönottoa. Kattavampi suunnitelma sillasta on parasta toteuttaa nyt, jotta alueen asukkaille ja veneilijöille ei aiheudu myöhemmin tarpeetonta haittaa.

Aiemmissa selvityksissä ei ole huomioitu sillan positiivisia vaikutuksia keskustan elinvoimaan, joka on noussut erityisen tärkeäksi ja haasteelliseksi kysymykseksi. Ne eivät myöskään huomioi positiivista vaikutusta Kruununhaan ja keskustan asukkaiden pääsystä Mustikkamaan ja Korkeasaaren virkistysalueille. Sillan maisemavaikutuksia on vaikea arvioida ilman havainnekuvia. 

Lähtökohtana siltavaihtoehdon selvittämiselle tulee olla entistä paremmat olosuhteet venepaikoille, joka vaatii suunnitelmallisuutta. Aiemmissa selvityksissä ei ole  kartoitettu mahdollisuuksia muuttaa matalien ja korkeiden veneiden sijoittelua alueella niin, että kaikille suunnitelluille veneille löytyisi tilaa. 

Me aloitteen allekirjoittajat esitämme, että valtuustolle tuodaan päätettäväksi nopealla aikataululla suunnitelma Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisen kevyen liikenteen sillan toteuttamisesta. “

Jenni Pajunen on kokoomuksen kaupunginvaltuutettu sekä elinkeino- ja kulttuurijaostojen jäsen Helsingissä

Taustaa 

Valtuustoaloite kaupungin sivuilla 20.01.2021 

Helsingin Sanomat 3.12. 2019: Merelliseen Helsinkiin esitetään uutta siltaa: yhdistäisi Kalasataman ja Kruununhaan

Blogi 27.11.2019: Helsinki selvittää ehdotukseni pohjalta silta Kalasatamasta Tervasaareen


Takaisin