Viisi vinkkiä tasa-arvoisempaan Helsinkiin

8.3.2017


Kaikki keinot on käytettävä, jotta naisten kokema väkivalta vähenee ja työelämä tulee reilummaksi. Kuntavaalien lähestyessä tässä muutama ehdotus, mitä Helsingissä voitaisiin tehdä tasa-arvon lisäämiseksi.

Lisää tietoa sukupuolivaikutuksista: Helsingissä voitaisiin arvioida nykyistä enemmän eri hallinnonalojen sukupuolivaikutuksia ns. gender analyysin avulla. Tästä on ollut hyviä tuloksia Maailmanpankin ja muiden kansainvälisten järjestöjen tutkimuksissa. Esimerkiksi kaupungin talousarvion sukupuolivaikutuksia voidaan tutkia ja ottaa ne paremmin huomioon budjetoinnissa. Kuntien uudet yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat myös tärkeä askel eteenpäin.

Enemmän naisia mukaan kaupunkisuunnitteluun: Ylen tutkimuksen mukaan viime kaudella valtuustossa käsitellyt aiheet olivat voimakkaasti jakautuneet sukupuolen perusteella. Miehet keskittyivät kaupunkisuunnitteluun naisten profiloituessa etenkin sosiaali- ja terveyskysymyksiin. Tähän toivon muutosta. Kaupunkisuunnittelussa tarvitaan myös naisnäkökulmaa ja sote-palveluiden kehittämisessä miehiä. Hollannissa tehdyssä naisnäkökulmaa huomioivassa kaupunkisuunnittelukokeilussa sukupuolivaikutusten huomiointi on näkynyt esimerkiksi joukkoliikenteen parantumisena – naiset kun käyttävät joukkoliikennettä enemmän. Valaistuksen lisääminen eri kaupunginosissa otettiin myös agendalle, jotta paluu kotiin iltamyöhällä tuntuisi turvallisemmalta.

Palvelut väkivaltaa kokeneille naisille: Joka kolmas Suomessa asuva nainen on kokenut parisuhdeväkivaltaa. Amnestya lainaten Helsingissä pitää olla riittävästi kaikille saavutettavia, matalan kynnyksen palveluita väkivaltaa kokeneille naisille. Työntekijöillä pitää olla aikaa, tietoa ja työkaluja kohdata väkivaltaa kokeneet naiset heitä arvostaen ja tukien. Väkivaltaa pitää ehkäistä kaikin keinoin ja esimerkiksi raiskauksesta pitää antaa nykyistä kovemmat tuomiot.

Perhevapaat ja päivähoito remonttiin: Kokoomuksen ehdottama perhevapaiden uudistus on askel oikeaan suuntaan. Maksuton päivähoito ja nykyistä tasaisemmin jaetut vanhempainvapaat edistäisivät naisten työllisyyttä ja vähentäisivät kannustinloukkuja.

Naisverkostojen voimalla eteenpäin: Naisia tarvitaan lisää johtotehtäviin niin yritysmaailmassa kuin julkissektorilla. Sosiaalisen median naisverkostot, kuten Ompeluseura tuovat naisten verkostoitumismahdollisuudet uudelle tasolle. Ompeluseuran helmikuussa järjestämä Upea ura -tapahtuma oli hyvä esimerkki siitä, miten naisten etenemistä urallaan voidaan edistää käytännössä. Meillä on myös lukuisia kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät tärkeää työtä tasa-arvon edistämiseksi. Niitä kannattaa tukea.

Naisten velvollisuus on auttaa toisiaan eteenpäin. Onneksi myös urbaanien miesten keskuudessa on nykyisin muodikasta julistautua feministiksi.

Hyvää naistenpäivää!

Kirjoittaja on Ompeluseuran jäsen, feministi ja työskennellyt Maailmanpankissa naisten oikeuksien edistämiseksi.


Takaisin