Mitä ajan

Helsingistä maailman paras pääkaupunki

Se syntyy toimivasta arjesta, kestävästä kehityksestä sekä terveestä taloudesta. Voit lukea visioni alta, blogista löydät lisää konkreettisia avauksia teemoihin liittyen. Puheeni ja aloitteeni Helsingin kaupunginvaltuustossa löydät myös kaupungin sivuilta. Mielelläni myös kuulisin, miten sinä tekisit Helsingistä maailman parhaan pääkaupungin.

Toimiva arki

Maailman parhaassa pääkaupungissa on turvallista ja viihtyisää. Oman kodin ja asuinalueen voi valita elämäntilanteen mukaan, asuminen ei maksa liikaa. Kaupungin väkiluku kasvaa tasaisesti, ja kaupunkirakenne on aiempaa tiiviimpi. Matkat paikasta toiseen sujuvat mutkattomasti julkisilla, sähkö- tai robottiautoilla, jaetuilla kyydeillä tai pyörällä. Ulkoilualueita ja harrastuspaikkoja löytyy moneen makuun. Yhteisöt järjestävät tapahtumia, kulttuuritarjonta on monipuolista ja innostavaa. Lähisaaret ja metsät kutsuvat retkeilemään ja rentoutumaan, puhtaampaan Itämereen pääsee pulahtamaan.

Koulumme ovat edelleen maailman huippuluokkaa. Kaupungin tarjoamat palvelut ovat laadukkaita, ja niitä kehitetään jatkuvasti – asiakaskokemus edellä. Lasten hoitopaikkoihin, kouluun ja kirjastoon pääsee sujuvasti, ja aukioloajat ovat nykyistä joustavammat. Sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan tehokkaasti ja ongelmia ennaltaehkäisten, sairastumisesta tai muista vastoinkäymisistä ei tarvitse huolestua. Kun kriisi iskee, on apua saatavilla. Kaupunkilaiset voivat hoitaa yhä suuremman osan asioistaan digitaalisessa maailmassa, byrokratiaa on yhä vähemmän.

Maailman parhaassa pääkaupungissa kaikenikäiset ihmiset pääsevät toteuttamaan itseään ja luovia ideoitaan laajasti. Lapsilla ja nuorilla on hyvät edellytykset kasvaa, ruuhkavuodet eivät uuvuta työikäisiä, vanhuus on aiempaa pidempi ja vireämpi.

Mitä ajan käytännössä valtuustossa?

  • Päiväkodit ja koulut: Eri puolilla kaupunkia sijaitsevien päiväkotien ja koulujen toimintaedellytysten varmistaminen positiivisella diskriminoinnilla ja oppilasmäärien muutoksia ennakoimalla. Homekoulujen korjaaminen, allianssi- ja elinkaarimallien hyödyntäminen kaupungin kiinteistöhankkeissa. Teknologian hyödyntäminen opetuksessa.
  • Tulevaisuuden liikenne: Valmistautuminen sähkö- ja robottiautojen tuloon. Joukkoliikenteen tehostaminen. Kruunusiltojen onnistunut toteutus niin keskustassa kuin Laajasalossa.
  • Palvelut: Kaupungin tarjoamien palveluiden aukioloaikojen pidentäminen ja digitalisointi. Englanninkielisen palveluvalikoiman lisääminen.

Kestävä kehitys

Tulevaisuuden Helsinki on Itämeren alueen kiinnostavin metropoli ja palkittu maailman ilmastoystävällisimpänä pääkaupunkina. Kaikki asukkaat- eikä pelkästään eliitti – hyötyvät globalisaatiosta. Kestävän kehityksen periaatteet – taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen vastuu – on huomioitu korkean tason strategisissa linjauksissa ja kaupungin suunnittelemissa suurprojekteissa. Kaupungin hiilivoimalat on suljettu, energia- ja liikenneratkaisut on toteutettu kestävästi ja kustannustehokkaasti. Arjen kestävät valinnat kierrätyksestä oman hiilijalanjäljen pienentämiseen on tehty todella helpoiksi.

Heikoimmista pidetään huolta, ketään ei jätetä kadulle. Syrjäytymistä ja yksinäisyyttä ehkäistään kaikissa ikäluokissa. Niin työn, rakkauden kuin turvapaikan perässä Helsinkiin muuttaneet ulkomaalaiset sopeutuvat ja rikastuttavat yhteisöämme. Tulevaisuuden sukupolvet ovat ylpeitä siitä, että kaupungin poliittisissa ratkaisuissa on osattu katsoa rohkeasti eteenpäin.

Mitä ajan käytännössä valtuustossa?

  • Ilmastonmuutos: Kaupungin ja kaupunkilaisten hiilijalanjäljen pienentäminen. Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen kaikessa päätöksenteossamme.
  • Eriarvoistuminen: Taistelu eri kaupunginosien eriytymistä eli segrekaatiota vastaan kohdentamalla resursseja heikommille alueille. Helsingin houkuttelevuuden parantaminen ja työperäisen maahanmuuton lisääminen. Helsinkiin muuttavien ulkomaalaisten integrointi osaksi kaupunkiamme.
  • Rannat: Itämeren suojelu, Helsingin saarien ja rantojen avaaminen kaupunkilaisille

Terve talous

Maailman parhaassa pääkaupungissa terve talous mahdollistaa jatkuvat parannukset palveluihin. Työnteko palkitaan ja yrittäjyyteen kannustetaan. Veronmaksajien rahat käytetään viisaasti, investoinnit on suunniteltu ja toteutettu ammattimaisesti alusta loppuun. Päätöksenteko on avointa ja osallistavaa. Tuloksia mitataan kaikilla tasoilla ja vanhoista virheistä opitaan.

Tulevaisuuden Helsinkiin on syntynyt cleantechin, terveysteknologian ja koulutusviennin ympärille vireä kansainvälisesti linkittynyt ekosysteemi ja paljon uusia työpaikkoja. Matkailu kukoistaa. Suomessa keksitään jatkuvasti uusia palvelukonsepteja. Euroopan suurimmalta start up -kampukselta Maria 01:ltä syntyy säännöllisesti kansainvälisesti menestyviä vientiyrityksiä. Maailman paras pääkaupunki houkuttelee korkealla elintasollaan kansainvälisiä yrityksiä investoimaan Suomeen ja avaamaan Euroopan konttorinsa Helsinkiin. Työelämän modernit käytännöt yhdistettynä fiksuun kaupunkisuunnitteluun mahdollistavat aiempaa joustavamman työ- ja vapaa-ajan.

Mitä ajan käytännössä valtuustossa?

  • Asuntojen hinnat: Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja kasvattaminen ylöspäin. Asuntojen rakennuskustannusten laskeminen mm. parkkipaikkanormit ja asuntojen keskikokovaatimukset poistamalla.
  • Yritysten ja yrittäjien tukeminen huolehtimalla siitä, että infrastruktuuri ja palvelut toimivat ja kaupungin taholta tulevaa byrokratiaa on mahdollisimman vähän. Maria 01 startup kampuksen ympärille syntyvän ekosysteemin puolustaminen. Kansainvälisten yritysten ja osaajien houkuttelu Helsinkiin.
  • Megainfrastuktuuriprojektien (esimerkiksi Kruunusillat, Raidejokeri) riskinhallinnan ja avoimuuden lisääminen, jotta kustannukset ja aikataulut pysyvät paremmin hallinnassa.

Blogistani voit lukea, mitä aion tehdä vision toteuttamiseksi.